La circulació sanguínea

LA CIRCULACIÓ SANGUÍNEA

El nostre cor bombeja entre 4 i 6 litres de sang per minut en repòs a través del sistema circulatori. Una àmplia xarxa de vasos sanguinis assegura el reg sanguini de tot el cos de manera que tots els òrgans i teixits i fins a cada cèl.lula individual puguin ser subministrats amb oxigen i nutrients vitals, i al mateix temps els productes metabòlics i de degradació puguin ser eliminats.

SISTEMA VASCULAR

Com més allunyats estan els vasos sanguinis del cor, més ramificats i més petits es tornen. Els vasos sanguinis de gran diàmetre són principalment responsables del transport i el flux continu de sang, mentre que els vasos sanguinis petits, també coneguts com microvasos, s’encarreguen del proveïment de les cèl.lules i del transport dels productes metabòlics i de degradació.

Els microvasos inclouen les arterioles, capil.lars i vènules. Els capil.lars són els vasos d’intercanvi del nostre cos. Formen una estructura similar a una xarxa, anomenada àrea capil.lar. Quan la sang provinent de les arterioles més grans, es reparteix pels molts vasos capil.lars en l’àrea capil.lar, la pressió arterial baixa i la sang flueix només a baixa velocitat. A través de les parets fines i semipermeables dels capil.lars, es produeix llavors l’intercanvi de gas i substàncies entre la sang i el teixit circumdant. Posteriorment, la sang continua fluint a través de les vènules postcapil.lars, a les quals s’ha tornat a connectar l’àrea capil.lar. La pressió arterial i el fluxe sanguini augmenten i la sang finalment arriba al cor a través de les venes engrandides. El moviment de la sang en els vasos sanguinis es denomina flux o torrent sanguini. El flux sanguini en l’àrea dels vasos sanguinis amb diàmetres inferiors a 0,1 mil.límetres es coneix en medicina com a microcirculació.

REGULACIÓ DEL FLUX SANGUINI

El flux sanguini pot ser regulat de forma diferent en els diferents segments vasculars. Existeix una gran varietat de mecanismes reguladors tant centrals como locals. Les senyals per variar l’amplitud dels vasos poden ser transmeses per nervis vasculars(neuronal), per transmissors químics (hormonal) o mecànicament a nivell local a través de contraccions musculars (autoregulació).

Desplaça cap amunt