Sistema Immunitari

És el conjunt d’estructures i processos biològics, en l’interior d’un organisme, que el protegeix contra malalties, identificant i eliminant tot el que li pugui ser perjudicial. Detecta una àmplia varietat d’agents i necessita distingir-los de les pròpies cèl.lules i teixits sans de l’organisme per funcionar correctament.
Davant d’aquelles situacions en que s’altera la correcta homeòstasi d’algun òrgan degut a una infecció, dany de teixits, etc. el SI, pot posar en marxa dues línees de defensa d’especificitat creixent: la resposta immunitària innata i lresposta immunitària adquirida o adaptativa.
La resposta innata ofereix una resposta immediata però inespecífica. Si aquest tipus de resposta no és suficient es posarà en marxa també la resposta adquirida on el SI adapta aquesta resposta per que sigui el més específica possible, millorant en el reconeixement de l’agent patògen. Els principals tipus cel.lulars són els limfòcits B i els limfòcits T.

Aquests dos tipus de resposta actuen de manera coordinada amb l’objectiu d’obtenir un resposta òptima. Per tant, qualsevol alteració en la seva regulació pot conduir a perpetuar una malaltia, sigui inflamatòria, infecciosa, al.lèrgica o autoimmunitària.

Desplaça cap amunt